Emancipacions

Quan ses emancipacions

creen sa vida futura,

es jove a casa més dura

enc que tengui il·lusions…

I ses delimitacions

mos ofeguen sa natura…

I encara més, sa censura

prohibeix sortir as balcons…

 

Desciende el número de jóvenes emancipados en el archipiélago

El deslinde de Costas en la zona de Morella vuelve a exposición pública

Camps tacha de «vergüenza» la censura del cuadro de Russell

Leave a Reply