Expulsió

Un batle sense suplència

que no se mou des seu niu…

Es partit cerca es motiu

i l’expulsa amb indulgència…

I s’aplica sa sentència,

com a taxista d’estiu,

així, li donen llicència

per seguir de batle actiu.

 

Ses coses ja se confonen,

que no està gens aclarit,

és que més llicències donen

pes col·lapse des partit?

 

El PSOE expulsa a Pere Moll pero renuncia a la moción de censura
El colapso del taxi lleva al Consell a plantear dar más licencias en verano

Leave a Reply