Hotels de Son Bou

Van sortir de ses entranyes

es dos hotels un bon dia,

ara donen fesomia

a una platja  amb lleganyes,

no tombaran ses muntanyes

pujaran categoria,

i Son Bou, amb garantia,

mantindrà ses dues banyes.

 

Es Mercadal fa sa gesta,

Sant Martí du s’alegria,

i, sense fer-ne cap tria,

compartir sa seva festa.

 

Meliá descarta demoler los hoteles de Son Bou y los subirá de categoría

Sant Martí desperta la festa

Leave a Reply