Possibles accidents

Sembla que amb s’oposició

no importa ser prudents,

que basta fer es monuments

per sa bona conducció…

Ses proves són concloents,

i és que, amb rotondes o no,

de possibles accidents

n’hi ha a cada ocasió.

 

Enrera van ses lleis fondes

que volen prendre sa mida,

que aquí d’herències en vida

ja vam rebre ses rotondes.

 

 

El PP advierte de posibles accidentes en La Argentina sin la rotonda elevada
El Parlament aprueba este martes la ley que permite las herencias en vida

 

Leave a Reply