56 milions

Són cinquanta-sis milions

per fer es clavegueram,

pes pixum que generam

a ses urbanitzacions;

mos falten més inversions

que d’Espanya no trobam

i així es deute augmentam

que açò és un pou sense fons.

 

Sa milionada despista,

cinquanta-sis no és reclam,

que amb aquest preu ni compram

sa fitxa d’un futbolista.

 

Dotar todas las urbanizaciones de alcantarillado tiene un coste de 56 millones

El Govern seguirá pagando hasta 2044 los 8.596 millones que debe al Estado y los bancos

 

 

Leave a Reply