Plagues

Ses terres se fan xarrugues

quan s’excés romp belles vistes,

ses platges se fan feixugues,

es pins tendran fulles tristes…

Sempre mos surten berrugues,

ses plagues estan en llistes:

primer vénen es turistes,

llavors sa plaga d’orugues.

 

I sense fumigació

ses plagues van en augment,

orugues a la baldor

i l’any qui ve molt més gent.

 

Ses orugues són de dins,

i en créixer n’hi haurà un xinxer,

ell hauríem de mester

set vegades més de pins.

 

La procesionaria se ceba con los pinos al acumular tres años sin fumigaciones
Menorca debería ser ser siete veces más grande para generar los recursos que utiliza

Leave a Reply