Pous

Sobreexplotació interna,

s’aigua a s’illa és un xou:

es prospecte era tou

i ara sa llei és moderna,

es qui s’aigua mos governa

mos té encollats en un jou,

i no podem fer cap pou

perquè convé sa cisterna.

 

El Govern prohíbe nuevos pozos de agua en zonas sobre-explotadas

Leave a Reply