Restes

Sempre cantaran victòria

es qui conquisten sa terra,

i as qui perden se’ls hi serra

tota una trajectòria…

Descendents d’aquesta història,

encara se mos aferra

qualque resta de sa guerra

d’objectes i de memòria…

 

Artificieros de la Armada detonan dos obuses de la Guerra Civil en Favàritx

Leave a Reply