Vent migratori

En qüestió d’economies

Menorca és conseqüent,

emperò va malament

en renovar energies:

davalla, fa molts de dies,

s’emigració i es vent

i, al contrari, va en augment

immigrants i avaries.

 

La marcha de extranjeros se frena y aumenta la llegada de inmigrantes a la Isla

Falta de viento y averías reducen a la mitad la producción de Milà

Leave a Reply