Caos

Sa metxa se torna encendre,

‘nar a sa platja és un turment,

ni en sa tardor incipient

Menorca no ho pot atendre…

Hi pot faltar qualque agent

però la cosa s’ha d’entendre

sa culpa de s’enquentendre

és que aquí ve massa gent.

 

Leave a Reply