Excés

No hi ha gaire alarmisme

quan s’estiu fa es laberints,

s’embossen tots es camins

i anar a sa platja és sadisme…

Se mira amb un altre prisma

i un excés de menorquins

veu que en es nostros confins

no ve un excés de turisme.

 

És s’encens segons es sants,

és es gust segons ses vistes:

no hi ha un excés de turistes,

només hi ha un excés de cans.

 

 

Leave a Reply