Pedrera

Sa vida és un llarg camí

en què aprenem sa manera

d’anar envant i per enrere,

d’anar per tornar venir;

deu esser es nostre destí,

com passa amb sa carretera,

vam buidar una pedrera

i ara la tornam omplir.

 

I ara per Lô tot se mou,

ves, mesquins, lo que hauran fet:

envant i enrere a Son Bou,

envant i enrere a un xalet.

 

El material de la rotonda de Alaior está siendo vertido en una cantera
Junts per Lô pide un pleno extraordinario para suspender las licencias en Son Bou
El Consell verifica el alquiler vacacional del chalé de Pons Sugrañes

Leave a Reply