Ports i bancs

Quan ses coses no funcionen

sempre s’ha de fer es reclam,

es poderosos reaccionen

i mos fan enviar s’ham…

Si tots es ports fusionam

com ara es bancs se fusionen,

tal volta més espai donen

i més barques hi posam…

 

Mes si sa pífia és gran

i no saps prou bé que es dóna,

no durarà gaire estona

que prest mos rescataran…

 

La lista de espera para un amarre en Ciutadella se reduce a la mitad

Los accionistas de BMN aprueban su fusión con Bankia

Leave a Reply