Sinistralitat

Anar amb tranquil·litat

i anar sense frisseres,

en són ses coses primeres

per sa nostra humanitat.

A ses persones feineres

posar més seguretat,

i per ‘nar a ses carreteres

baixar sa velocitat.

 

No vulguem pomes per peres,

que es confon sa vetitat,

no és igual seguretat

que voler anar deveres.

 

Balears prepara una ley autonómica para combatir la elevada siniestralidad laboral
Los accidentes en las carreteras de la Isla han crecido un 39% este verano

Leave a Reply