Triplicar

Es preu de ses cases cou,

perquè ja era prou car,

i ara que el tornen pujar

amb el triple no n’hi ha prou;

açò no mos ve de nou,

emperò per compensar

també s’ha de triplicar

cada pujada de sou.

 

Nou bisbe han nomenat

i ara pensa com servir

tot es poble mallorquí

per tota l’eternitat;

i la Generalitat

ara també pensa així

que es poble vol decidir

per sa seva dignitat.

 

El precio de la vivienda en Menorca sube el triple que en el resto del país

Operación de la Guardia Civil en sedes de la Generalitat por el referéndum del 1-O

Sebastià Taltavull: «En este tiempo he pensado mucho en cómo servir al pueblo de Mallorca»

Leave a Reply