Estirada turística

Amb estius expansionistes

es terciari s’ha empès,

d’altres sectors no veim res,

no hi arribam amb ses vistes…

Doblers pes capitalistes

enc que s’obrer sembli un pres,

perquè es gran problema és:

què feim quan no hi ha turistes?

 

El tirón turístico ha generado casi tres mil nuevos empleos el pasado verano en Menorca

Leave a Reply