Llegua

Sa llengua se l’endú es vent

i queda davall ses lloses,

que es joves per dir ses coses

rallen llengua diferent…

De pena és es sentiment

que deixa ses boques closes:

hi deu haver part de jovent

que llegeix aquestes gloses?

 

No sé si té salvació

sa llengua que vaig mamar,

tal volta ha d’anar a presó

qui  asfixia es català.

 

El catalán como lengua prioritaria, muy minoritario entre los más jóvenes
A prisión por tratar de asfixiar a su mujer en Es Castell


								
				

			

Leave a Reply