Votarem?

És un poc mal de descriure,

però de tot n’aprenem:

 

– “Tothom sap lo que volem:

una Catalunya lliure!

Sempre amb pau i amb un somriure

es crit nostro és: votarem.”

 

– “Vos farem portar sa lliura

perquè no vos deixarem,

noltros feim vogar es rem:

mos hau de creure per viure!”

 

 

Los agentes cargan para evitar la votación en los colegios electorales

Leave a Reply