Canalitzar

Ja hi tornam en dessalar,

amb la cosa no prevista,

ara es tub s’ha d’empalmar

que no estava a sa llista,

però si passam revista

en val més canalitzar,

i dur-la cap a la mar,

sa violència masclista.

 

Durant tota sa jornada

ses veus se contemplaran

amb glosa canalitzada

as torneig d’Es Migjorn Gran.

 

La canalización de la desaladora de Ciutadella será una realidad en junio
Maó se ilumina en memoria de las víctimas de la violencia machista

Leave a Reply