Màxim històric

Per guanyar-mos ses garroves

ses vivendes alcen vases,

i com ses guerres d’espases

sa història en dóna proves,

si no deixam de fer es ases,

prest no mos vendrà de noves:

pes turistes són ses cases

i pes menorquins ses coves.

 

Si històric és es preu

de Favàritx feim la glòria,

s’aparcament per sa història,

que sa gent hi vagi a peu…

 

El precio de la vivienda de alquiler en las Islas supera el máximo histórico de 2007

Leave a Reply