Diàleg

Es decret enrosca es pern

i s’aplica sense pròleg,

hem de recórrer as filòleg

p’explicar es lèxic modern:

que es diàleg p’un govern

no deixa de ser un monòleg.

 

Sols mèrit per sanitat

perquè sa llengua no cura,

però és part de sa cultura 

i sa nostra identitat,

amb ses llengües dins es plat

és sa nostra confitura

sa que deixam de costat…

 

El Govern no paralizará el decreto sobre guarderías, aunque se abre al diálogo

Ametller apoya que el catalán sea un mérito en la sanidad

Leave a Reply