Salut en català


S’aspirant ha d’estar sà,

ha de ser una eminència,

sa llengua és una advertència

si a metge vol aspirar,

ha de sebre català…

Com si fos una evidència

ningú ralla d’exigència

des nivell de castellà.

 

Los médicos sin B2 de catalán no podrán aspirar a las nuevas jefaturas del hospital

Leave a Reply