Tots sols

Es ideals són permesos

si sols queden per escrit…

Si es vol aplicar lo dit

es ideals són sotmesos…

De tots aquests malentesos

sols es poder en treu profit…

Tot sol queda un partit

i tots sols queden es presos…

 

Més se queda solo en el Consell en la condena a los presos políticos

Leave a Reply