Vol es vol

Amb es preus duim un bon tip

i un ja està boni cansat,

es Govern torna amb s’embat

d’aconseguir enganxar es clip,

Menorca és un bon equip

que vol es vol més barat

ben igual com ha estat

es viatge al Carib.

 

Biel Barceló: «Asumo toda la responsabilidad»

El Govern pide a Madrid más vuelos y más baratos en las rutas de servicio público

Leave a Reply