1 de cada 4

De quatre un passatger

se va a seure en es catre, 

és com fer un gran teatre

perquè Vueling quedi bé,

però lo que hem de mester

és poder xerrar i  debatre

com a què de cada quatre

en rústic volen lloguer…

 

Uno de cada cuatro pasajeros de Menorca viajó el año pasado con Vueling

El PP pide que no se vete el alquiler turístico en rústico

Leave a Reply