110 notícies

Ell ara per fer es resum

faig codolada d’espícies,

tractaré cent deu notícies

que l’any desset ja és nul.

Amb un atac a Istanbul

entra el Bisbe Conesa

i a Podem no hi ha entesa

quan explota Es Mercadal.

Sa calefacció no val

si cremam sa Caixa Be

i Sant Antoni es fred té

quan a Itàlia hi ha s’allau.

En Trump rematxa es clau

i a s’Algar cauen xalets,

i s’ecotaxa no fa es fets

si es centre Bit és per bohemis.

Es Goya dóna es premis

perquè en Mas sigui jutjat,

altre temporal ha entrat

per ‘ribar as camí d’en Kane.

N’Iglesias fa de mossèn

i presideix en Picornell,

es Nóos és per ella i ell

i condenen na Salord.

Es Nura Nova torna a port

quan Es Migjorn Gran explota,

es Oscars la foten tota

amb un cadàver a Malbúger.

Es fangs semblen de truja,

La Mola canvia de vista,

a Londres, atac terrorista,

que empeny sa dessaladora.

En Company és força motora

i Més vol deixar es govern,

na Ruth cau dins l’infern

enmig un cap de fibló.

Qualque cabra amb barbó

desarma ETA en el món,

i llavors mor na Chacón

amb sa mare de ses bombes.

En Cardona entra amb trombes,

i surt l’Sporting femení,

es patis tornen servir

per fer en Macron president.

Sa grua es fa present

i des cotxos surt es lladre

perquè el Mahón queda en quadre

amb sa vaga indefinida.

Es Talaiots no fan sa mida,

però sí sa carretera

i en Sánchez torna arrera

per un atac a un concert.

Na Sugrañes s’ha despert

amb es tren de sant Lluís,

i un doble atac és un avís

perquè es triï sa Sala Augusta.

Es parking ple mos disgusta,

i es congrés rebutja es mals

d’ones gravitacionals

i a Cáritas foc gran.

Ell arriba Sant Joan

amb descompt de resident

i si hi ha un casament

as geriàtric feim festa.

I en Riera fa sa gesta

neda fins un quadro d’Alaior,

que es Consell gira es bastó

i es hotels són a Son Bou.

Però en Blesa ha dit prou,

i en Pere Moll és expulsat,

en Rajoy qui ha declarat

que hi ha hagut un accident.

Na Mora ja és escrivent,

sa calor fa la contrària

i sa lesió innecessària

du es terror a Barcelona.

S’acampada ja no és dóna

i a sa fundació canvia,

una planta s’incendia

amb ses obres des vell tram.

Catalunya tira s’ham

i Maó qui treu sa Gràcia,

sa moto cau en desgràcia

i la Terra qui tremola.

Es Procés s’aferra amb cola

i a Menorca entra es do

per decidir, per sa unió,

d’un referèndum amb garrots.

Monarch deixa de fer es trots

i es mou tota Catalunya

en Felip sa força empunya

i na Mae fa un bon bot.

Es Jordis perden es mot

quan arriba una pastera,

sa promoció s’exagera

i s’esdevé un accident.

Mos deixa en Pepe Torrent

amb es cent cinquanta-cinc,

sa república diu «ja vinc»

i es premi Born li han donat.

Mig Govern està tancat

i una qui desapareix,

es català se desllueix

i ve un temporal d’altura.

El Toro perd sa ventura

enc que feblement ja neva,

sa ràdio arriba a ca meva

i en Biel qui s’ha perdut.

Català no té salut

mos deixa sense energia,

Catalunya no canvia,

i acaba es recorregut…

 

2017: un año en 110 noticias

Leave a Reply