Oferta pública

Es moment és oportú

quan s’obren es escenaris,

empleats són necessaris

per omplir es lloc comú,

però hem d’anar a cop segur

que si es peticionaris

són com tots es funcionaris

val més no agafar ningú.

 

I tants de treballadors

se suposa que és sabut

que igual que es de Salut

hauran de tenir es B2.

 

El Consell prepara la mayor oferta pública de empleo en décadas

Salud dará dos años para acreditar el catalán a los nuevos jefes de servicio

Leave a Reply