Serveis

Si hem de treure es profits

i trobar tots es remeis,

seguirem sempre es consells

per tapar es descosits,

turistes vists i no vists

per ells perdem es cabells

i amb empreses de serveis

quedarem tots ben servits!

 

Ses empreses van a l’hora

perquè són més servicials

amb sa gent que ve de fora

que no amb es qui som locals.

 

Tres de cada cuatro nuevas empresas que se crean en la Isla son del sector servicios

Leave a Reply