Archive for febrero, 2018

Oposicions

miércoles, febrero 28th, 2018

Sembla que és fer un mal empalt

entre una llengua i un mut,

ses oposicions van dalt

i es decret no han debatut…

Com rotonda sense asfalt,

com fer net sense estar brut,

açò es diu tenir salut

sens deixar d’estar malalt…

 

El IB-Salut pone fecha a las oposiciones sin haber aprobado el decreto de catalán

Pensions

martes, febrero 27th, 2018

Ell deu ser cosa de pes

tanta gent major reunida,

que ses pensions fan fallida

i es govern fa es desentès,

perquè mai no s’ha comprès

es imposts són fora mida

i pagam tota sa vida

pes final no cobrar res.

 

Protesta desconfiada de los jubilados ante un mayoritario malestar por las pensiones

Igualtat

lunes, febrero 26th, 2018

S’homo sempre dalt la trona

i sa dona en terra està,

des contractes per firmar

sols en la meitat s’engrona…

Feim sa volta ‘vam com sona?

Sa feina que un homo fa

només la meitat valdrà

de sa que sap fer una dona!

 

Los contratos laborales a mujeres crecen en cuatro años la mitad que los de hombres

Diessel

domingo, febrero 25th, 2018

Com que a Menorca som rics

cotxos nous hem de comprar,

n’hi ha prou de contaminar

que es diessel queden antics;

emperò d’aquí a allà

pensarem amb  nous aplics:

els emprarem per fer dics

i rompre ones de la mar.

 

En la Isla hay más de 23.000 vehículos diésel, el 30 por ciento del parque motor

El reto de mitigar la subida del mar

CO2

sábado, febrero 24th, 2018

Amb cable desconnectat

produïm més ce-o-dos

i s’aire torna sutjós,

dolent per esser alenat;

però queda compensat

quan es producte gasós

des aparells voladors

minva fins a la meitat.

 

Unas 11.000 toneladas más de CO2 a la atmósfera en la Isla en tres meses sin cable

Ryanair no programa su regreso a la ruta con Madrid esta temporada

Parc eòlic

viernes, febrero 23rd, 2018

Un altre parc que s’atura,

que es model no ha canviat:

en un món contaminat

no es vol s’energia pura;

es molí no té s’altura

que ara en tost de moldre blat

per fer s’electricitat

hem de moldre sa natura.

 

Quinze hores cada dia,

com es bus de Macarella,

si es molí rodàs s’anella

tendríem prou energia…

 

Medio Ambiente vuelve a tumbar el único parque eólico que se tramitaba en la Isla

El autobús a Macarella operará durante 15 horas seguidas en plena temporada

 

 

Tres vegades més

jueves, febrero 22nd, 2018

Canàries té bon accés

perquè mos ve de baixada,

venir a Menorca hivernada

ell en val molt més doblers.

I es beure està en procés…

Vam si s’aigua dessalada

per sa mateixa jugada

mos val tres vegades més!

 

Turisme de qualitat

demanam de forma clara,

i amb aquesta voluntat

sa venguda és més cara.

 

Viajar a Menorca, hasta tres veces más caro que a Canarias
Ciutadella tendrá agua desalada este verano, según los cálculos de Abaqua

Inspecció

miércoles, febrero 21st, 2018

Si es turista va gastar

deu esser es moment propici

que qui lloga s’edifici

se pugui inspeccionar,

i no hem d’anar a cercar

que sigui un malefici,

que hem de voler un benefici

no  només particular.

 

El gasto turístico en Menorca creció un 15,7 % en 2017 hasta 1.329 millones

El Consell pondrá el foco en los alquileres turísticos con una campaña de inspección

Bus

martes, febrero 20th, 2018

Tanta gent és un aBÚS,

tanta de gent estrangera,

sa platja ja no és lo que era

ara s’hi ha d’anar amB ÚS,

si no es pot posar barrera

almanco hi ‘nirem en BUS,

avam si és sa manera

que no hi hagi més emBÚS.

 

Los bañistas tendrán que reservar con antelación el billete de bus a Macarella

Menorca-Barcelona

lunes, febrero 19th, 2018

Un món i altre tan propinc,

sa ruta que mos unia,

ara li han ‘gafat mania

i està en rebaixinc;

en es «vue» o en es «ling»,

sa culpa a qui la daria?

No la té sa companyia,

la té es cent cinquanta-cinc.


La ruta Menorca-Barcelona pierde 10.000 usuarios desde que solo es operada por Vueling