1000

Des lloguer com a motiu

ja tenim altre exercici

mos pot fer es turisme altiu

o caure pes precipici,

que tal vegada és un vici

amb resultat negatiu:

Per a qui és es benefici?

Particular o col·lectiu?

 

Un acord ben mantingut

per cada illa es zero-tres,

per què no és també permès

per s’escola i s’institut?

 

Mil menorquines alquilan sus casas con Airbnb con un beneficio de 13.000 euros al año

Principio de acuerdo entre Govern y colectivos educativos para impulsar un pacto por la educación de 0-3 años

Leave a Reply