Diessel

Com que a Menorca som rics

cotxos nous hem de comprar,

n’hi ha prou de contaminar

que es diessel queden antics;

emperò d’aquí a allà

pensarem amb  nous aplics:

els emprarem per fer dics

i rompre ones de la mar.

 

En la Isla hay más de 23.000 vehículos diésel, el 30 por ciento del parque motor

El reto de mitigar la subida del mar

Leave a Reply