Malversació

Valga’m Déu, sa carretera!

Quan descobrirem es marro?

Pes Partit és un cascarro

malversar-ne sa cartera…

Amb es temps veus sa quimera,

com se fa un bon cagarro,

val més fer anques arrera,

val més un camí de carro.

 

Es Partit Poc ho ha explicat,

que es tema no era confés,

perquè ningú ho conegués

el tenien disfressat.

 

Es Pobre Partit ho anhela,

enfora de sebre greu,

sols esperarà sa neu

avam si es tema congela.

 

El Consell investigará si el PP malversó fondos en las obras de la carretera general

Como peces en el agua

A la espera de la nieve

Leave a Reply