Mercaderies

Barata tot es transport

perquè es pugui fer més via,

i a Maó amb sa mercaderia

enguany anirà més tort,

no es tracta de perdre el nord

però es fet ja s’estudia,

no sé encara avui en dia

per què a Maó volen es port.

 

I és que tot mirat ben bé

es port per lo únic que val 

és en qüestió des lloguer

fer s’oferta il·legal.

 

Todos los puertos de Balears, menos el de Maó, superarán este año todos los récords en mercancías

One Response to “Mercaderies”

  1. manumenorca dice:

    … de tant en quant sembla que convé remenar sa merda d’es tema d’es nou dic de ponent, que deixa desamparat es grandiós senyor port de Mô… ja es un costum

Leave a Reply