Tres vegades més

Canàries té bon accés

perquè mos ve de baixada,

venir a Menorca hivernada

ell en val molt més doblers.

I es beure està en procés…

Vam si s’aigua dessalada

per sa mateixa jugada

mos val tres vegades més!

 

Turisme de qualitat

demanam de forma clara,

i amb aquesta voluntat

sa venguda és més cara.

 

Viajar a Menorca, hasta tres veces más caro que a Canarias
Ciutadella tendrá agua desalada este verano, según los cálculos de Abaqua

Leave a Reply