Europa

Sa tarifa mos apropa

i fa reduir la mar,

però ho volen cancel·lar

i mos passen sa garlopa;

tot és sa mateixa tropa

amb vol interinsular,

quan no és aquí, és allà,

quan no és Madrid, és Europa.

 

Mos encariran s’avió,

diran que així és es progrés,

que ells no poden fer més,

sa llei els hi dóna raó…

I aprendrem bé sa lliçó

que hauria d’esser al revés:

qui mos ha robat doblers

no anirà a sa presó.

 

Europa cancela la implantación de la tarifa plana en los vuelos interislas

Leave a Reply