Herència

Com que sa paga és xereca

ningú vol quedar endeutat,

demanar ajuda a s’Estat

és com demanar la Meca,

s’herència mos han deixat,

p’ro hem de pagar hipoteca,

i, en termes d’igualtat,

feim es suec o sa sueca.

 

S’herència no és cap conhort

que es deutes són fora mida,

si no else pagues en vida 

els has de pagar en ser mort.

 

 

Las renuncias a las herencias se triplican para no asumir las hipotecas

Leave a Reply