Imposts

Si s’aigua else va formar

ses illes tenen guardons,

«patrimoni i successions»,

açò és s´Òscar balear!

Ell s’impost sol funcionar,

emperò no pos messions,

a veure tot aquest fons 

amb a què se deu gastar.

 

Balears, la comunidad que más ingresará con los impuestos de sucesiones y de patrimonio

'La forma del agua' reina en los Óscar con cuatro galardones

Leave a Reply