Nord-africà

Es destins nord-africans

han oberta sa barrera,

i allà van sense espera

tots es turistes germans;

per no perdre sa fal·lera

es Consell obre es estands

i és capaç fer es temps enrera

per tornar esser musulmans.

 

La recuperación de los destinos del norte de África amenaza la llegada de alemanes a Menorca

Leave a Reply