Oferta

Amarats d’un món modern,

quina idea serà certa:

som una illa oberta

o odiam tot lo extern?

I, dins aquest foc etern,

un deu per cent més d’oferta

a una Menorca deserta,

oblidada tot s’hivern.

 

Mes, sa incertesa no em basta,

enc que som Divendres Sant,

que mai deixaré aquest cant

ni sa glosa a mitjan asta.

 

Busquets defiende que el impuesto turístico "no es cuestionado socialmente" y que las Islas "no son turismofóbicas
Las compañías ofrecen un 10% más de plazas en avión para la Semana Santa que en 2017

Leave a Reply