Santa Rita

Per fer es jutjats rendibles

es Ministeri fa es pas,

sa tria n’és poc audaç,

es solars més previsibles…

Que per evitar es fracàs

no hi ha hagut llocs més factibles:

Santa Rita, per si a cas,

patrona des impossibles.

 

Amb es britànics afins

enguany serà una destrossa,

sa guerra no té redossa 

i en sa lluita pes destins

guanyaran es mallorquins:

preu per preu sabata grossa.

 

El Ministerio da el primer paso para que Santa Rita acoja los juzgados de Ciutadella
Los hoteleros temen una guerra de precios con Mallorca ante la fuga de británicos


								
				

			

Leave a Reply