Sobreviure

El món dóna peu a escriure

amb es temes a tractar:

dóna premis as bestiar

i preserva es medi lliure;

però mos lleva es somriure

quan sa gent mos fa mirar:

onze mil persones hi ha

que els hi costa sobreviure.

 

Una vaca de Biniseguí Vell de Es Mercadal, elegida gran campeona

Impulsan la Fundación para la Preservación de Menorca

Cerca de 11.000 personas sobreviven gracias a la ayuda económica del Govern

Leave a Reply