Balanç

Fer balanç és s’objectiu

de sa feina realitzada,

i es govern cada vegada

ho veurà tot efectiu…

Pes balanç governatiu,

que sempre es fa de passada,

sa balança està trucada

sols surt es plat positiu.

 

Susana Mora centra en las personas y el territorio el balance de la gestión de gobierno

Leave a Reply