Centre del mar

Es progrés va més enllà

de sa vida desitjada,

farem formació reglada 

boni bé enmig de la mar,

emperò sa por que fa

és que perdem sa calada

amb una balandrinada

com sa llengu baleá…

 

El Centro del Mar de Menorca ofrecerá Formación Reglada el próximo curso

La Fundació Jaume III sale en defensa de Joan Pons

Leave a Reply