Horari restringit

És de cada fet diari

qui li hem de veure es sentit,

mirar si és per un profit

o un embull innecessari;

es taxista estacionari

per tenir-ho restringit,

qui vigilarà es circuit?

qui se mirarà s’horari?

 

Tant per dins com pes defores

passarà com tots es temes:

ben igual que es roben cremes

també es poden robar hores!

 

Maó otorgará 27 licencias temporales de taxi con restricciones horarias
Cristina Cifuentes dimite tras la polémica del robo de unas cremas y el máster

Leave a Reply