Inspecció

Vehicles que ocupen plaça

sense es reconeixement,

deu esser un fet imprudent

que es pot fer una amenaça,

ell si tot açò mos passa

sa inspecció és urgent

des motor i sa carcassa

tant des cotxos com sa gent.

 

Es cotxos sense inspecció

ja poden estrènyer es pern,

que així com està es govern

no acabin dins sa presó…

 

Más de 16.200 vehículos circulan en Menorca sin tener la inspección técnica en regla

Leave a Reply