3.000 places

Quan sa gallineta «esqueina»

i es ous d’or van dins ses beaces,

quan són anys de vaques grasses

i es turisme mos fa d’eina…

Sols pensam omplir sa beina

i que augmentin més ses masses,

que en tost de ses tres mil places

val més tres mil llocs de feina. 

 

Quan volam per ses altures

no veim ni sa nostra gent,

per què no tres mil mesures

per ‘batre s’assetjament?

 

Menorca crea más de 3.000 plazas turísticas en un año y supera las 75.000
Condenan a cuatro menores por abuso en un instituto de Ciutadella

Leave a Reply