65 anys

Passa en una rampillada

es temps que ha de passar,

i si relleu no hi ha

tot és d’edat avançada, 

així, amb una estredada

tothom arriba a degà

i Menorca prest serà

una illa jubilada…

 

La población mayor de 65 años crece un 23% en diez años, con 2.800 personas más

Leave a Reply