Cable submarí

Es nou cable és un fet

per poder electrificar,

però es llum que ve d’allà

no deixa el món satisfet,

que un cable tot sol no ret

i  fibra hi hem de posar

perquè es peixos de la mar

tenguin accés a internet. 

 

I aquest enllaç submarí,

si es pogués ramificar,

podria solucionar

s’enllaç de Rafal Rubí.

 

El cable eléctrico con Mallorca facilitará la llegada de más operadoras de internet

El Consell encarga un informe externo para decidir el futuro del enlace de Rafal Rubí

Leave a Reply