Dues cares

Macarella no ha acabat

amb es bus per fer camí,

que per arribar as destí

amb cotxo sempre hem ‘nat…

Dues cares s’han mostrat:

sa de tot haver d’omplir

(i fer negoci aixuixí)

i de sa tranquil·litat

 

Es pobles han de florir

per ajuntar ses sinèrgies,

com més flors a es jardí

més causes per ses alèrgies.

 

Per sa carretera fonda

més progrés volem tenir,

per posar una rotonda

espanyam Rafal Rubí.

 

Amb sa Trail a tots fa gana

tota sa volta complir

i llavors hem de patir

mal de peus una setmana.

 

Ses fires se fan més grans

com es cavall menorquí

que serveix per menystenir

tots es cavalls immigrants.

 

Las dos caras de Macarella
Carrusel d’emocions
La primavera surt al carrer

One Response to “Dues cares”

  1. manumenorca dice:

    … Cincogema és una festa extraoficial, no esta a n’es calendari… s’esglèsia s’en fa seves dates que no li corresponnen… qué es aquesta gana sense limit?.. aquests dies trobaré tancats molt de puestos qu’haig de mester aclarir… i tothom em diu que no hi puc fer rés… qui pot?

Leave a Reply