Nàutica

Sa nàutica insular

va fer una passa enrera,

emperò ara prospera

i se torna reactivar,

perquè aixuixí com està

s’estat de sa carretera,

ell sa gent té més fal·lera

d’anar en barco per la mar.

 

Si es problema que plana

sempre és sa general,

amb s’olor mos passa igual

sempre és cala Galdana.

 

La náutica se reactiva y en un año vende un 86 % más de barcos nuevos

Quejas por el mal olor del Riu de Cala Galdana

Leave a Reply